Scroll Top

BAKboord bruist

Afgelopen maandag (9 april) organiseerde BAKboord de eerste visiemiddag van het jaar. Hierbij was iedereen die bij de stichting betrokken is aanwezig: alle coaches, het voltallige bestuur én de projectmedewerkers. Het werd een inspirerende bijeenkomst waarbij eerlijk, realistisch en hoopvol naar de toekomst gekeken werd.

Korte lijntjes

De kleinschaligheid van een stichting als BAKboord brengt het grote voordeel met zich mee dat de lijntjes kort zijn en dat je elkaar niet zomaar uit het oog verliest. Een visiemiddag helpt daar in het bijzonder bij omdat het de mogelijkheid biedt om samen het reilen en zeilen van de stichting tegen het licht te houden.  Zo weet een coach het beste hoe de begeleiding van een deelnemer er in de praktijk aan toe gaat, kan een projectmedewerker een compleet beeld schetsen van de lopende aanmeldingen en trajecten, en weet een bestuurslid het beste uit te leggen hoe de organisatie in elkaar steekt. Ieder kan daardoor vanuit zijn of haar eigen perspectief ideeën aandragen en mogelijke struikelblokken benoemen.

Bevlogenheid en inzet

Dat gebeurde op 9 april dan ook volop: coaches, bestuursleden en projectmedewerkers maakten een sterkte-zwakteanalyse van de organisatie, waarbij ook kansen en bedreigingen werden benoemd. Een mooi overzicht van complimenten, aandachtspunten en acties voor de toekomst was het resultaat. Positieve woorden die vaak terugkwamen zijn bevlogenheid, inzet, enthousiasme en compassie. Ook de expertise en de ervaring van de coaches werden vaak genoemd als een van de grote krachten van BAKboord. Plannen voor de toekomst zijn er bovendien voldoende. Zo zal er op korte en lange termijn onder andere gewerkt worden aan het opzetten van een hernieuwd werkgeversnetwerk, het vergroten van de instroom van deelnemers en het vinden van aanvullende financieringsmogelijkheden.

De moeite waard

Naast het inhoudelijke gedeelte was het vooral goed om te merken dat BAKboord leeft bij alle betrokkenen. De honderd procent opkomst en de goede sfeer laten zien dat de stichting bruist en dat bij iedereen de overtuiging heerst dat het werk van BAKboord de moeite waard is. Ex-gedetineerden ondersteunen bij het vinden en behouden van werk, hen begeleiden bij het vinden van een positieve invulling van hun leven: dat is waar we voor staan als coaches, bestuursleden en projectmedewerkers.

Gerelateerde berichten

LAAT EEN REACTIE ACHTER