Scroll Top

Bijscholing GZ-psycholoog binnen BAKboord

BIJSCHOLING GZ-PSYCHOLOOG BINNEN BAKBOORD

Op donderdagavond 3 december jongstleden hebben de vrijwilligers van stichting BAKboord een deskundigheidsbevordering gekregen van GZ-psycholoog Rene Maessen. Rene was hiervoor uitgenodigd zodat de vrijwilligers zichzelf verder konden ontwikkelen om hun dagelijkse activiteiten, die zij namens de stichting verrichten, nog beter uit te voeren in de praktijk.

Tijdens de deskundigheidsbevordering is er stilgestaan bij verschillende onderwerpen. Zo hebben de vrijwilligers een kijkje gekregen achter de schermen van de gevangenis en is er onder andere gesproken over de verschillende afdelingen in het gevangeniswezen, de disciplines binnen de Penitentiaire Inrichting (PI) en het dagprogramma dat gedetineerden volgen binnen de muren. Daarnaast was er ook tijd vrijgemaakt om stil te staan bij het moment dat de gedetineerden afgestraft zijn en is er met name stilgestaan bij de grootste belemmeringen van ex-gedetineerden die terugkeren in de samenleving en wat voor hulp/begeleiding gedetineerden in detentie krijgen om zich voor te bereiden op de terugkeer in de samenleving. Dit heeft de coaches een inzicht gegeven over hoe het er aan toe gaat achter gesloten deuren en waar zij in de praktijk rekening mee dienen te houden om het traject tot een goed einde te brengen.

Daarnaast heeft Rene ook een aantal vragen van de vrijwilligers beantwoord. Met name het omgaan met de verschillende ziektebeelden stond hierbij centraal om op die manier een optimale begeleiding te kunnen bieden. Rene heeft daarover een goed inzicht gegeven en de vrijwilligers zullen dit dan ook zeker mee nemen voor de praktijk!

Stichting BAKboord en al haar vrijwilligers bedanken Rene Maessen voor zijn verhelderende presentatie en we kijken allen uit naar de volgende deskundigheidsbevordering.

Laura Haasnoot
Vrijwilliger
Stichting BAKboord Den Haag

LAAT EEN REACTIE ACHTER