Scroll Top

Dienstverlening van stichting BAKboord in tijden van Corona

DIENSTVERLENING VAN STICHTING BAKBOORD IN TIJDEN VAN CORONA.

Ondanks de vele onzekerheden die het Coronavirus met zich meebrengt, is stichting BAKboord nog steeds actief in haar dienstverlening. Dit vraagt creativiteit en improvisatievermogen van de organisatie en een keuze. De focus van Stichting BAKboord Den Haag de komende tijd is voorbereiding vóór het moment dat de coronacrisissituatie weer onder controle is.

Het is in deze periode mogelijk om nieuwe deelnemers aan te melden voor het begeleidingstraject. Echter bekijken we wel met oog voor de realiteit naar wat mogelijk en haalbaar is. Dit om te allen tijde teleurstellingen bij de deelnemers te voorkomen of verkeerde verwachtingen te scheppen.

WAARUIT BESTAAT DE DIENSTVERLENING VAN STICHTING BAKBOORD IN TIJDEN VAN CORONA?

Ondanks de vele onzekerheden die het Coronavirus met zich meebrengt, is stichting BAKboord nog steeds actief in haar dienstverlening. Dit vraagt creativiteit en improvisatievermogen van de organisatie en een keuze. De focus van Stichting BAKboord Den Haag de komende tijd is voorbereiding vóór het moment dat de coronacrisissituatie weer onder controle is.

Het is in deze periode mogelijk om nieuwe deelnemers aan te melden voor het begeleidingstraject. Echter bekijken we wel met oog voor de realiteit naar wat mogelijk en haalbaar is. Dit om te allen tijde teleurstellingen bij de deelnemers te voorkomen of verkeerde verwachtingen te scheppen.

Gedurende de Coronacrisistijd kunnen jobcoaches werken aan een vertrouwensband waarbij er geïnvesteerd wordt in de relatie met de deelnemer. Hierbij wordt ingezoomd op de behoeften die de deelnemer heeft op het gebied van werk, maar ook op het nakomen van gezamenlijk gemaakte afspraken en het uitspreken van verwachtingen.
Bij het opbouwen van vertrouwen kunnen ook zaken op andere terreinen dan werkbemiddeling aan de orde komen en verder geholpen worden.

In het kader van de voorbereiding op betaalde werk werkt de jobcoach in samenwerking met de deelnemer aan het opstellen van een goed geordend, volledig en functioneel cv. De kansen op de arbeidsmarkt worden hierdoor voor de deelnemer vergroot. Vervolgens worden de deelnemer concrete handvaten aangereikt om aan de slag te gaan met het zoeken naar passende vacatures.

Normaliter spreekt de jobcoach de deelnemer eens per week of eens per twee weken om te zien hoe of er al concrete vacatures gevonden zijn. Gedurende de Coronacrisistijd neemt de jobcoach een keer per maand contact met de deelnemer op. We zijn ons ervan bewust dat we een vergroot beroep doen op de zelfredzaamheid van de deelnemers, maar in een tijd dat de veel werkgevers voorzichtig zullen zijn met het aannemen van nieuw personeel, kunnen we geen wonderen verwachten.
Vanzelfsprekend vervolgen we het begeleidingstraject zodra er zich een kans voordoet om op sollicitatie te gaan.

Tijdens de hele periode kan de deelnemer – indien gewenst – contact opnemen met zijn jobcoach voor vragen of advies.
Bij stichting BAKboord volgen we de laatste ontwikkelingen omtrent de bestrijding van het Coronavirus op de voet en hervatten onze volledige dienstverlening zodra het mogelijk is.

Blijf gezond!
We rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Michel
Teamleider

LAAT EEN REACTIE ACHTER