Scroll Top

OPNAMESTOP OPGEHEVEN, DEELNEMERS MELDEN ZICH WEER AAN

OPNAMESTOP OPGEHEVEN, DEELNEMERS MELDEN ZICH WEER AAN

Afgelopen maanden is er hard gewerkt om BAKboord 3.0 vorm te geven. De reorganisatie nadert zijn einde, plannen zijn verwezenlijkt, nieuwe vrijwilligers worden getraind en de opnamestop wordt opgeheven. Na een intensieve periode van voorbereiding zetten we onze organisatie in een aangepaste vorm voort.

Nog meer dan voorheen draait BAKboord op vrijwilligers. Van bestuursleden tot jobcoaches en van managementondersteuners tot teamleiders. Professionele expertise –indien niet aanwezig in het vrijwilligerskader – wordt ingehuurd, waardoor iedereen op niveau kan blijven presteren voor de beste werkbemiddeling die ex-gedetineerden zich kunnen wensen.

Vrijwilligers en deelnemers
De wachtlijsten van de vrijwilligers en van de deelnemers worden de komende weken opgeschoond en aangepakt. Volgens de huidige planning kunnen we vanaf begin november weer intakegesprekken houden met deelnemers. Nieuwe vrijwilligers worden begin november getraind en geleidelijk aan ingezet aan de hand van een ervaren vrijwilliger.

Kwaliteitskeurmerk
Veel trajecten die BAKboord aangaat worden nu nog particulier gefinancierd. Voor de periode 2021-2022 is hiervoor een financieringsproject uitgezet dat ervoor zorgt dat 20 trajecten op zeker kunnen doorgaan. In december weten we of deze financiering voor alle 20 trajecten rond is. Daarnaast is het bestuur drukdoende om als organisatie het kwaliteitskeurmerk ISO NEN 9001 te verkrijgen. Hiervoor worden naar verwachting eind 2021 professionals aangezocht om hieraan invulling te geven. Het kwaliteitskeurmerk moet in de toekomst meer structurele financiering voor de begeleidingstrajecten mogelijk maken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER