Scroll Top

Oprichting Stichting BAKboord Den Haag

Op 25 augustus 2017 zaten drie mannen op het kantoor van notaris Mr. D.J. Post te ’s Gravenhage. Het waren Walther Burgering, beoogd voorzitter, Robin ten Hoopen, beoogd secretaris en Ton Ferber, beoogd penningmeester van Stichting BAKboord Den Haag. Zij tekenden de stichtingsakte waarmee de nieuwe Stichting BAKboord Den Haag een feit was. Op deze manier kon het ooit gestarte ‘project BAKboord’ opnieuw beginnen als Stichting BAKboord Den Haag, onafhankelijk maar met hetzelfde werk als voorheen: ex-gedetineerden in de Haagse regio aan werk helpen.

Begeleiden naar werk

De stichtingsakte beschrijft het doel aldus: “het begeleiden van ex-gedetineerden in de Haagse regio naar werk en hen helpen dit werk te behouden alsmede ex-gedetineerden te ondersteunen op de leefgebieden wonen, financiën en persoonlijke relaties, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/ of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

De eerste werkzaamheden

Het bestuur gaat vanaf dan voortvarend aan de slag, werft een vierde bestuurslid en werft vooral financiën om de werkzaamheden van Stichting BAKboord Den Haag mogelijk te maken. Vóór 1 januari 2018 zijn de meeste gelden toegezegd, zodat Stichting BAKboord Den Haag zijn goede werk ten behoeve van ex-gedetineerde kan beginnen.

Op de kaart

Na een korte periode van kwartier maken, waarin o.a. het aantal beschikbare (job)coaches op 5 komt te staan, treedt per 1 december 2017 projectleider Lianne Post (geen familie) in dienst bij Stichting BAKboord Den Haag. Hiermee is BAKboord écht van start gegaan. Maandag 8 januari 2018 is de eerste intake met een kandidaat-deelnemer voor het BAKboordprogramma. In de loop van januari 2018 treedt een trajectbegeleider (met het oog op intake en relatiebeheer) toe tot de organisatie van Stichting BAKboord Den Haag.

We staan weer op de kaart: Stichting BAKboord Den Haag, werkbemiddeling voor ex-gedetineerden.

Gerelateerde berichten