Scroll Top

VRIJWILLIGERS

VRIJWILLIGERS

HET VERSCHIL MAKEN

Vind jij dat elk mens een nieuwe kans verdient?

Ben je goed op de hoogte van de arbeidsmarkt?

Sta je stevig in je schoenen?

Jaarlijks komen er zo’n 2000 mensen uit detentie in de regio Haaglanden. Velen van hen vinden hun weg terug naar de samenleving. Een belangrijk deel vindt dat echter niet en heeft problemen op een breed scala aan terreinen. Gelukkig zijn er in de regio tal van instellingen die hulp bieden wanneer het gaat om zaken als huisvesting, verslaving, schuldhulp en psychische problemen. Een belangrijke wens van ex-gedetineerden is echter ook het vinden van een baan met perspectief. Omdat deze wens apart aandacht vereist en een eigen benadering verdient, werkt BAKboord specifiek met hen die een uitgesproken wens hebben om op korte termijn aan het werk te gaan. Als vrijwillige coach kun jij voor deze mensen het verschil maken.

COACHING BIJ BAKBOORD

Bij BAKboord fungeert de vrijwillige coach als spil in het traject van het vinden van werk voor onze deelnemer. De vrijwilliger doet samen met de projectleider het intakegesprek met de deelnemer, is voor de deelnemer een luisterend oor en begeleidt hem/ haar in het proces naar betaald werk.

Dit betekent concreet dat van de BAKboordvrijwilliger meer wordt verlangd dan alleen het uurtje coaching per week. Zo kan hij/ zij bijvoorbeeld gevraagd worden om mee te gaan naar het Werkgeversservicepunt, een sollicitatiegesprek, een rechtszitting of een hulpverlenende instantie. Of om een luisterend oor te bieden bij zaken die geen direct verband houden met het vinden van werk, maar wel relevant zijn voor het behalen van succes.

TRAJECT

Heeft de deelnemer eenmaal werk gevonden, dan is het de taak van de coach om de deelnemer tot maximaal zes maanden te volgen en indien nodig verder te begeleiden om het werk ook te behouden. Het kan voorkomen dat zaken op het werk tegenzitten, dat er conflicten ontstaan met collega’s of leidinggevenden of dat de motivatie tanende is. In dergelijke gevallen fungeert de vrijwilliger als uitlaatklep en geeft hij/ zij de deelnemer feedback. Hij/ zij helpt de deelnemer thuis te geraken in zijn of haar nieuwe werkomgeving en motiveert, bevraagt en ondersteunt waar nodig. De coach is in deze periode ook alert op eventuele gevaren of problemen die zich voordoen en maakt deze bespreekbaar met de deelnemer, de projectleider en eventueel de werkgever.

De coach ondersteunt de deelnemer voor langere tijd. Om die reden verlangt BAKboord van vrijwilligers het commitment om een relatie met BAKboord aan te gaan voor de duur van tenminste een jaar.

PROFIEL

Een BAKboordcoach heeft de volgende eigenschappen:

  • Heeft affiniteit met de wereld van (ex-)gedetineerden of de bereidheid zich in de problematiek hieromtrent te verdiepen
  • Kan zelfstandig werken en op uiteenlopende niveaus gesprekken voeren
  • Kan actief luisteren
  • Kan – en durft! – cliënten aanspreken op hun gedrag
  • Kan inspireren, stimuleren, verwijzen en de eigen grenzen bewaken
  • Is gedurende ten minste een jaar beschikbaar als coach/vrijwilliger
  • Is bereid en in staat om per week ten minste twee uren beschikbaar te zijn
  • Is daarnaast bereid actief deel te nemen aan de tweewekelijkse intervisie, trainingen en informatiebijeenkomsten (twee uur)

AANMELDEN

Herken jij je in het bovenstaande profiel en heb je interesse in de rol van vrijwillige coach bij BAKboord? Neem dan contact met ons op via de aanmeldpagina of stuur je motivatie en CV naar ons op via  e-mail.