Scroll Top

WERKGEVERS

WERKGEVERS

OOIT OVERWOGEN EEN EX-GEDETINEERDE AAN TE NEMEN?

In eerste instantie denk je er niet zo snel aan als je kiest voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Toch kunnen ex-gedetineerde mannen en vrouwen ook een doelgroep zijn met wie je je als bedrijf maatschappelijk betrokken weet. Gedetineerden zijn namelijk niet alleen mensen die opgesloten zijn, maar ook personen die na hun straf weer vrijkomen en een (nieuwe) plek in de samenleving zoeken.

Uit onderzoek blijkt dat het hebben en behouden van werk een sterk preventieve werking heeft, en dat vrijkomende gevangenen dus minder snel terugvallen in crimineel gedrag als ze een betaalde baan hebben. Daarnaast is er nog een ander maatschappelijk voordeel: een ex-gedetineerde die betaald werk vindt, maakt geen aanspraak op sociale voorzieningen.

BAKBOORD: WERK NA DETENTIE

BAKboord biedt begeleiding en werkbemiddeling voor ex-gedetineerden die zich vestigen in de regio Haaglanden. Kenmerkend voor onze aanpak is de persoonlijke begeleiding die wij bieden. BAKboord helpt ex-gedetineerden op weg naar een nieuwe kans. Zij willen weer een bestaan opbouwen, hun gevoel voor eigenwaarde terugkrijgen, de recidivekans verlagen en deelnemen aan de maatschappij.

BAKboord werkt met ex-gedetineerden die niet alleen zeer gemotiveerd zijn, maar ook voldoen aan strenge eisen. Doordat we samenwerken met het personeel binnen de muren van de Penitentiaire Inrichtingen en met medewerkers van de Reclassering zijn we goed op de hoogte van onze deelnemers. Wij kunnen zo een goede inschatting maken van iemands achtergrond en omstandigheden en hen helpen de baan te vinden die het beste bij hen past.

Zo krijgt u als werkgever alleen een man of vrouw die zijn leven wil beteren en zijn verleden achter zich wil laten, die zeer gemotiveerd is en zich graag wil bewijzen voor zijn nieuwe baas.

COACHING

Een ex-gedetineerde man of vrouw zal erg gemotiveerd zijn om het goed te doen bij uw bedrijf en zichzelf zo te bewijzen. Toch ligt terugval op de loer. Daarom heeft BAKboord getrainde coaches een half jaar beschikbaar voor begeleiding. Deze coach heeft een vertrouwensband met de deelnemer en begeleidt hem in het arbeidsproces. De coach is getraind op de terreinen van arbeidsbemiddeling en omgaan met criminaliteit en detentie. Hij/ zij heeft zelf veel werkervaring en ook affiniteit en ervaring met ex-gedetineerden.

Als zaken op het werk tegenzitten en dat effect heeft op de motivatie van de werknemer, fungeert de coach als betrokken klankbord en geeft feedback. Hij/ zij helpt de werknemer zich thuis te voelen in zijn nieuwe werkomgeving, motiveert, bevraagt en ondersteunt waar nodig. Hij/ zij kan ook eventuele problemen zien aankomen en deze bespreekbaar maken met de werknemer, de projectleider en de werkgever.

WAT ALS ER IETS FOUT GAAT

BAKboord is realistisch en beseft dat er gewerkt wordt met mensen uit een risicogroep. Daarom zijn de lijnen tussen werkvloer, coach, projectleider en werkgever kort. Wanneer een probleem ontstaat, kan er snel en deskundig gereageerd worden. Mocht een werknemer toch niet in uw bedrijf passen, dan bieden wij hem/ haar verdere begeleiding aan om te kijken of hij/ zij elders terecht kan. Ook om terugval (na teleurstelling) te voorkomen houden wij regelmatig contact.

MOGELIJKHEDEN VOOR U ALS ONDERNEMER

Het is in sommige gevallen mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het in dienst nemen van ex-gedetineerde werknemers. Neemt u hiervoor contact op met uw relatie bij het Werkgeversservicepunt. Heeft u nog geen relatie bij het Werkgeversservicepunt, dan brengt BAKboord u graag met hen in contact.

CONTACT

Wilt u gemotiveerde ex-gedetineerden een kans geven op werk?

Kijkt u meer naar vaardigheden en kennis dan naar iemands verleden?

Wilt u een veiligere samenleving?

Neem dan contact op met BAKboord via de aanmeldpagina of stuur ons een  e-mail. Wij gaan graag met u in gesprek.