Scroll Top

De cijfers

In het projectplan 2018 stonden de ambities verwoord: 20 ex-gedetineerden aan het werk/in opleiding, 15 ex-gedetineerden resultaten op andere leefgebieden. Dus: totaal 35 deelnemers begeleid met goed resultaat. Deze score is niet gehaald. De onderstaande grafiek geeft de resultaten weer op 31 december 2018 in vergelijking met de vorig jaar verwoorde ambitie.

Per 31 december 2018 Ambitie 2018 Realiteit 2018
Deelnemers aan het werk/opleiding 20 7
Deelnemers met resultaten
op ander gebied dan arbeid
15 8
Nog lopende trajecten 10 10
Aantal aanmeldingen 57 41
Aantal intakes 50 29
   
Aantal jobcoaches 10 13
Aantal fte. personeel (2 personen) 1,0 1,14

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER