Scroll Top

Bijeenkomst Meet & Match is groot succes

Op vrijdagmiddag 1 november 2019 organiseerde stichting BAKboord Den Haag een ‘Meet & Match’ bijeenkomst met als thema ‘aan de BAK’ in Rebelz op de Binckhorst. Doel was om alle partijen waarmee BAKboord in contact staat bij elkaar te brengen en te laten zien waartoe deze samenwerking tot dusverre leidt. En mee te laten denken hoe die samenwerking in de toekomst in regio Den Haag en Leiden verder geïntensiveerd kan worden.

Toevoeging
Na een spetterende muzikale dansopening door studenten van de Dutch Academy of Performing Arts (DAPA), trapte presentator en cabaretier Marcel Verreck het programma af met een interview met wethouder Sociale Zaken en Werk, Bert van Alphen over o.a. het verschil wat BAKboord maakt in Den Haag als toevoeging op de reguliere hulpverlening.

Ervaringen deelnemers
Hierna vervolgde Marcel het programma met gesprekken met twee deelnemers die het BAKboord programma hebben gevolgd en wat hun ervaringen waren. Zij gaven aan vooral erg te spreken te zijn over de manier waarop BAKboord met hen naar passend werk zocht en begeleiding bood, en daarnaast ook in goed contact verbleef met de werkgever en reclasseringsmedewerker. Van één van beide deelnemers, was ook de werkgever aanwezig die dit positief beaamde. Hoewel het bedrijf in eerste instantie wat huiverig was om een ex-gedetineerde aan te nemen, past de deelnemer heel goed in het team en zijn zij enorm tevreden over de verrichte werkzaamheden.

Flessenpost
Voordat de vrijdagmiddagborrel toch echt van start kon gaan, was het laatste half uur tijd gereserveerd voor flessenpost. Alle ruim zestig aanwezigen moesten nu zelf aan de bak! Iedereen op de voorste rij werd gevraagd om met hun achterbuur via flessenpost te bedenken hoe zij de samenwerking met BAKboord kunnen versterken en waar zij elkaar kunnen aanvullen.
Hier kwam onder andere de uitbreiding van de doelgroep ter sprake (ook ex-gedetineerden met psychische- en/of verslavingsproblematiek begeleiden).

Succesrato omlaag? Er werd opgemerkt dat dit een mooie ontwikkeling is, maar dat dit wel de succesrato naar beneden zal halen (aantal geslaagde trajecten naar een baan). BAKboord is zich hier terdege van bewust. Maar wij willen iedere ex-gedetineerde een kans geven. En BAKboord investeert dan ook nog meer in de deskundigheidsbevordering van de jobcoaches om de kans van slagen groter te maken. Diverse partijen die deze doelgroep begeleiden reageren enthousiast.

Een vruchtbare Meet & Match!

LAAT EEN REACTIE ACHTER