Scroll Top

Redelijk succesvol 2018

Stichting BAKboord Den Haag kijkt met een goed gevoel terug op het jaar 2018. Vanaf de oprichting van Stichting BAKboord Den Haag, 25 augustus 2017, is hard gewerkt om ten behoeve van ex-gedetineerde mannen en vrouwen een goed traject werkbemiddeling en de daarvoor benodigde organisatie op poten te zetten. Met veel enthousiasme zijn bestuur, coaches en team in 2018 actief geweest om onze bijdrage binnen het nazorgwerk op peil te brengen. Daarin zijn we geslaagd op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau.
2018 werd het jaar van opbouwen van de organisatie, van de PR en de werving en de groei van het aantal vrijwilligers. Door stagnatie in de aanvoer van kandidaten bleef het aantal verwachte aanmeldingen iets achter. Inmiddels is het lek boven en konden in de laatste maanden van het jaar nog extra intakes plaatsvinden, waardoor we de eerste, redelijk goede jaarcijfers kunnen presenteren. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de bestuurders, maar meer nog dankzij de niet aflatende inzet van zeer gecommitteerde vrijwilligers (jobcoaches) en teamleiders. Zij zijn de kurk waarop Stichting BAKboord Den Haag drijft.

In 2018 is verder veel werk gemaakt van het versterken van het vertrouwen dat de Stichting BAKboord Den Haag geniet bij partners, verwijzers, subsidiegevers en de gemeente Den Haag. Dat kon mede door de aanpassing van de organisatie en de aanstelling van twee teamleiders (1,14 fte.) die op een professionele wijze de organisatie verfijnden en het netwerk opwarmden en uitbreidden.
Ook is er in het najaar voor gekozen om -bij wijze van experiment- flexibeler om te gaan met de contra-indicaties verslavings- en psychiatrische problematiek bij ex-gedetineerde kandidaten. In 2019 zullen we bekijken welke eisen het stelt aan de organisatie als we deze verbreding van de doelgroep BAKboord definitief zouden omarmen. Wordt vervolgd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER