Scroll Top

Wethouder Van Alphen op bezoek

22 oktober 2018 vereerde Wethouder Bert van Alphen de stichting BAKboord Den Haag met een bezoek. In een geanimeerd gesprek toonde de wethouder grote belangstelling voor de werkwijze en de werkzaamheden van BAKboord. Zij vragen gingen vooral over samenwerking tussen de nazorgpartners en de rol van BAKboord hierin. Voorts was hij enthousiast over de bijzondere motivatie van de jobcoaches. Kritisch was hij over de lengte en duur van de begeleiding van deelnemers.

OVERLASTGEVERS
Verder overleg over de bestrijding van overlastgevers onder ex-gedetineerden tussen de gemeente en BAKboord is in een later stadium nodig. BAKboord heeft ervoor gekozen de contra-indicaties van verslaving en stoornis in 2018 te handhaven, maar ontdekt gaandeweg wel meer mogelijkheden om ook deze doelgroep te begeleiden. Als de jobcoaches zijn bijgeschoold kan BAKboord wellicht ook voor deze groep in de toekomst van betekenis zijn.

SYMPOSIUM
Tot slot vroeg de wethouder om op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van BAKboord Den Haag en wordt hij graag uitgenodigd voor het symposium dat BAKboord in het najaar van 2019 organiseert over ‘Werken ná detentie’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER